Przyjęcia i pasteryzacja mleka

Oferujemy również stacje przyjęcia mleka i linie do jego pasteryzacji.
Nasze stacje przyjęcia gwarantują najwyższą dokładność pomiarów odbieranego surowca.

Linia do pasteryzacji mleka i jej konstrukcja pozwala na zwiększenie efektywności wymiany ciepła.